Общи условия

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между Ес про груп ЕООД от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта www.topmashinionline.com съгласие с Общите условия, наречено по-долу за краткост „Клиент“, от друга. С натискане на бутона Enter, потребителят/клиентът се съгласява и изцяло приема да се използват и съхраняват личните му данни съобразно Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра наwww.topmashinionline.com , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента/, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.topmashinionline.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. Попълването на формата за покупка и натискането на финализиращия бутон “Потвърди” или попълването на формата за бърза поръчка и натискането на финализиращия бутон “Поръчай” се счита за предложение за сключване на договор за покупко-продажба, с предмет посочените стоки, направено чрез електронни средства, отправено към Ес про груп ЕООД.

5. Ес про груп ЕООД си запазва правото да направи отказ от продажба и / или доставка на потвърдена / непотвърдена поръчка, в случай, че стоките не са достъпни, в случай на грешки в наличности, цени и други фактори, по усмотрение на търговеца. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Ес про груп ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

6. Всички цени, представени в сайта, са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Ес про груп ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време.

7. Възможни са неточности или грешки в описанията на продуктите, също така изображенията и видео материалите са с илюстративен характер и е възможно отклонение в цветовете или дизайна на предлаганите артикули тъй като производителя си запазва правото да прави такива промени и Ес Про Груп ЕООД не носи отговорност за подобни отклонения.

II. ДОСТАВКА

7.  Доставката на поръчаните от Електронния магазин www.topmashinionline.com продукти се извършва в цялата страна от куриерски фирми Еконт Експрес ООД или Спиди АД до посочен от Вас адрес или до офис на куриер.


Фирма Ес про груп ЕООД Ви предоставя безплатна доставка при покупка на стоки от електронния магазин www.topmashinionline.com на стойност над 99.99 лв с доставка до офис на куриерските фирми Еконт Експрес ООД и Спиди АД и с тегло на пратката до 20 килограма и максимални размери на пратката до 90 х 90 х 90 см, както и на продукти, които изрично са обозначени с "Безплатна доставка".

Всички продукти, които не отговарят на описаните по-горе условия за безплатна доставка и тези, които са обозначени с маркер "Специфична доставка"  или измежду поръчаните продукти присъства извън габаритен продукт, се изчисляват на база тегло и обем, съгласно обявените тарифи за куриерски услуги от избраната куриерска фирма - Еконт Експрес ООД или Спиди АД и се заплащат от клиента, като за цената на доставката ще ви информираме предварително, след като наш сътрудник се свърже с Вас. 

При доставката на пратката имате възможност за преглед и тест на получената стока, за да се уверите, че доставената Ви такава е каквато сте я поръчали от topmashinionline.com

След предаване на стоката на куриер, Ес про груп ЕООД се освобождава от отговорността за пратката и всички рискове от повреждане и/или загубване на стоката при доставката, която отговорност се прехвърля върху куриерската фирма.

Ес про груп ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Поръчки на стоки заявени след 14:00 часа или в почивен ден ще бъдат обработени на следващия работен ден. Заявки с избран метод плащане по банков път, ще се обработват след постъпване на превод по сметка.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице (право на преглед). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Ес про груп ЕООД. В случаите когато от Ес про груп ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Ес про груп ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Ес про груп ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновен преглед, Клиентът може да поиска доставената му стока, да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

9. Пощенски паричен превод - (Наложен платеж)

При получаване на пратката на адрес или от офис на куриер, плащането се извършва към представителя на куриерската фирма. Имате право да проверите и тествате продуктите преди да заплатите за тях. При заплащане в брой при доставката се използва Пощенски паричен превод. Вие ще получите фискален документ от лицензиран пощенски оператор за извършване на Пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенски услуги. Запазете фискалният документ, който замества касов бон в доказателство за извършено плащане.

10. Банков превод

При избиране на този начин на плащане е необходимо да извършите банков превод към сметката на Ес про груп ЕООД. Следвайки етапите на поръчката, изберете от меню "Начин на плащане" - "Банков превод". Поръчката ще бъде изпълнена след отразяване на превода в банковата ни сметка.

11. Epay.bg

Плащането може да направите през системата на ePay към нашата микросметка. Моля, посочете номера на поръчката или вашето име.

IV. ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИЯ

12. Връщане на закупен продукт

Като потребител Вие имате право да върнете закупен от електронния магазин www.topmashinionline.com продукт в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването му, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина. В съответствие със Закона за защита на потребителите. „Ес про груп” ЕООД следва да Ви възстанови в пълен размер заплатената за продукта сума не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която сте упражнили правото си за връщане на стоката на посочена от Вас банкова сметка. Разноските по връщането на продукта са за сметка на потребителя. 


13. Условия за връщане на продукта:
Продуктът не трябва да е ползван и с нарушен търговски вид (замърсен, надраскан, увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар или увреден по какъвто и да било начин); Продуктът трябва да е в оригиналната си опаковка; Продуктът трябва да бъде върнат с придружаващите го документи, аксесоари и консумативи. В случай, че някое от посочените по-горе условия не бъде изпълнено „Ес про груп” ЕООД има право да откаже приемането на продукта. Продуктът следва да бъде върнат на посочения от „Ес про груп” ЕООД адрес на управление: гр. София, ж.к. Дружба, бл.56, вх. 2, ет. 1, ап. 19 или до офис на куриерска фирма Еконт или др. адрес. При връщането му се съставя и подписва протокол, който съдържа описанието на продукта, договорения между страните начин за връщане на парите и дата. При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.

14. Право на рекламация

Можете да направите рекламация на нашия e-mail office@topmashinionline.com или на телефон 0877 173467 съгласно:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. 

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

За повече информация ТУК ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

срока по ал. 1. 

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Ес про груп ЕООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

14. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.topmashinionline.com

15. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

16. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Ес про груп ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

17. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на www.topmashinionline.com

Съобразно закона в ЕС за договори, сключени след 13 юни 2014 г., клиентът има право да се откаже от своята онлайн покупка, както и от покупки, направени извън магазин (напр. от амбулантен търговец, по телефона или по пощата) в срок от 14 дни.

Този „период на размисъл" изтича 14 дни след получаването на стоките. Ако този период изтича през неработен ден, срокът се удължава до следващия работен ден.

В рамките на този срок клиентът може да се откаже от своята поръчка поради каквато и да е причина - дори ако просто промени решението си, при което клиентът поема разходите по обратния транспорт.

За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва недвусмислено да информира Ес про груп ЕООД за решението си да се откаже от покупката. Може да направи това например като добави писмена декларация към стоките, които връща по пощата, куриер и т.н., или като изпрати факс или електронно съобщение. Не е достатъчно само да върне стоките. Ес про груп ЕООД трябва да предостави стандартен формуляр за отказ, който клиентът може, но не е длъжен да използва, за да уведоми Ес про груп ЕООД за своя отказ.

Ес про груп ЕООД трябва да върне на клиентът заплатената сума в срок от 14 дни от получаването на уведомлението за отказ, но може да забави възстановяването, ако стоките не са получени или доказателство, че са му изпратени. Възстановяването трябва да включва всички разходи за доставка, които са заплатени, при покупка. Ес про груп ЕООД обаче може да таксува допълнително, ако изрично клиентът е поискал нестандартна (експресна) доставка. При такива условия, клиентът заплаща транспортните разходи.

За обемисти стоки, Ес про груп ЕООД трябва да информира клиентът поне за приблизителните разходи за връщане на стоките. Клиентът трябва да изпрати стоките на Ес про груп ЕООД до 14 дни, след като е информирал Ес про груп ЕООД, че иска да се откаже.

При отказ от страна на клиента в рамките на 14 дневния срок, по причина различна от рекламация, клиентът поема транспортните разходи.

Внимание!
Моля, клиентът да има в предвид, че не може да използва получените стоки, преди да реши да се откаже от покупката. Правото на отказ съществува, за да позволи на клиента, да разгледа продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използва безплатно в продължение на 14 дни.

Също така правото на връщане на стоки в 14 дневен срок не важи за отворени и употребени леппила, спрейове, самовулканизиращи ленти, скоби за такери, крепежни елементи, и други препарати и консумативи.

При възникване на спор, клиентът има право да се обърне към Комисията за Защита на Потребителя.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

18. Ес про груп ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

19. Ес про груп ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.topmashinionline.com.

20. Ес про груп ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Ес про груп ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Ес про груп ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.topmashinionline.com

20а. Ес про груп ЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

21. Ес про груп ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Ес про груп ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Ес про груп ЕООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

22. Ес про груп ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Ес про груп ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Ес про груп ЕООД.

23. Ес про груп ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му с цел подобряване производителността на сайта и услугите предоставяни от него.

Например страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Ес про груп ЕООД, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Ес про груп ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Ес про груп ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.topmashinionline.com на своя компютър.

21. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

22. Интернет магазина www.topmashinionline.com е собственост на Ес про груп ЕООД.

23. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Ес про груп ЕООД, съобразно българското законодателство.

Изчисти маркираните Сравни
{{ p.title_bg }}