Поверителност

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Вашите лични данни се съхраняват и използват съобразено Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данните (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

1. Ес про груп ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Ес про груп ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Ес про груп ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

   2. Ес про груп ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи по съответния ред или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Ес про груп ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

   3. При попълване на формуляра, бива събирана следната информация:

  3.1. В случай на физическо лице Ес про груп ЕООД събира следната информация за клиента както следва:

  Телефонен номер за контакти;

  Имейл адрес;

  Име и фамилия на лицето за контакти;

  Адрес за доставка

   3.2. В случай, че купувачът е фирма, се попълват и данните за фирмата както следва:

  Име на фирмата;

  Булстат;

  ДДС номер;

  МОЛ на фирмата;

   

  3.3. При попълване на формата за контакти, се използва следната информация:

  Име

  Е-маил

  Телефон

  Адрес за доставка/ до офис на куриерска фирма или адрес посочен от клиента/

  4. Ес про груп ЕООД си запазва правото да съхранява на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му с цел подобряване производителността на сайта и услугите предоставяни от него.

  5. За да редактирате своя профил, трябва да влезете в системата с него, кликнете върху “Профил“, след което можете да редактирате всеки един елемент.

   6. Ес про груп ЕООД изпраща електронни каталози и промоции към настоящия момент, като на всеки потребител ще бъде предоставена възможност да прекъсне абонамента си по всяко едно време. 

  7. Вашето право на достъп и получаване на информация

  - Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.

  - Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.

  - За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп.

  8. Вашето право на корекция

  Също така, имате право да поискате Дружеството ни да коригира всякакви неточности в личните Ви данни.

  Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да изпратите на адрес: office@topmashinionline.com

   9. Други Ваши права

  Извън гореизброените права имате право да поискате Вашите лични данни:

  - да бъдат изтрити;- да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;

  - имате право на преносимост на данните.

  Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.

  В многото случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни за определен период. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

  Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.

  10. Право на жалба

  В случай, че сметнете, че нарушаваме Вашите права може да се свържете с нас, за да проучим случая на office@topmashinionline.com

  Също така имате право и да подадете жалба пред надзорния орган - Комисията за защита на личните данни с адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg и Интернет страница: http://cpdp.bg.

  Изчисти маркираните Сравни
  {{ p.title_bg }}